Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kd-dakota

Kuzeydoğu Nebraska’da yaşayan “Omaha” adlı yerlilerden kalma eski bir giysi. Deri, ipek, boncuk ve kemiklerden yapılmış olan bu giysi Ay yıldız ile bezenmiş. Dakota diline çok yakın bir dil konuştuklarından Dakotaların bir boyu olarak görülmüşlerdir. Kuzey Amerika’nın ortasında “Büyük Ovalar” içinde yaşayan Omahalar, “Ovalar Bölgesi Yerlileri” olarak da adlandırılır. Ne denkliktir ki “Ovalar Bölgesinde” yaşayan bu Ova Yerlilerin adı “Omaha” dır. Oba / Ova [Oma / Obo] bilindiği üzere Türkçe kökenli bir sözcüktür ve “çevresine göre çukurda kalmış, az eğimli, geniş ve dar düzlükler, yaylalar” anlamındadır. Bu bölgelerde kurulan Göçer evlerine de ad olmuştur. “Omaha” yerli adı “Ovalı” anlamından öte değildir. Aynı bölgede yaşayan “AyOva” (Iowa) yerlileri ile de akraba olarak görülürler.

omaha-ay-yildiz-kurt-tamga

Diğer Ay yıldızlı üstlük ile aynı dönemlere tarihlenen bir eser. (1800 lü yıllar) Üzerinde Ay Yıldız, Kurt türevi bir canlı, Kün (Güneş) ve bir tamga yer almakta. Bu tamga genelde Tatar – Nogay Türk tamgalarından biri olarak sıkça gördüğümüz bir tamga. Hem “boğa” hem de “kurt” tamgası olarak adlandırılır. (Baş ve üzerinde iki kulak – boynuz olarak betimlenir) Tam yuvarlak olmayan, daha yayvan ve basık olanına ise Türk imlerinde “Ot” tamgası denir. (Toprak ve üzerinde iki tutam ot ile betimlenir) Bu tamganın içinden çıkan benzer türevleri de vardır. Bu dört değerin ve Omaha (Ovalı yerliler) adının Türk kültürü ile eşlik göstermesi bir denklik ile açıklanabilir mi?

– Kürşad BAYTOK