Etiketler

, , , , , , , , , ,

kürt katliamı

“Arnavutluk ve Arabistan’da ayaklanmalar yaşanırken, 29 Eylül 1911 de ermeniler kürtler tarafından katledilmekteydi.” – (The War in Europe, 199 / New York – 1914)

Osmanlı batısında Balkan sorunları ile uğraşırken ve Balkan savaşının başlamasına tam 1 yıl varken, bir yandan da Trablusgarp iline giren İtalya Krallığı ile savaşa başlamıştı.

kürtler ve ermeniler Osmanlı topraklarından toprak koparabilmek, kürtçü ve ermenici düşlerini gerçekleştirebilmek için çabalamakla birlikte, Osmanlı’nın her sıkışık anında ayaklanmalar yaparak korumasız Türkleri öldürmekteydiler. Bununla yetinmemişler, özellikle Trablusgarp savaşının başladığı gün olan “29 Eylül 1911” de birbirleri ile de büyük bir kırıma girmişlerdi. Sözde Türklerin yaptığı söylenen bu kırımlar, aslında 1806 dan beri süren kürt ayaklanmaları ve katliamlarının bir devamıydı. Bu başıbozuk iki toplum, ırkçı yapılanmalarını, ayaklanmalarını ve cinayetlerini Cumhuriyet dönemi içinde de sürdürmüş ve günümüzde devam ettirmektedirler.

  • Kürşad BAYTOK