Etiketler

, , , , , , , , , , ,

hasan paşa tolga2

Üzerinde Oğuz Kayı Boyu tamgası olan ve altında Osmanlıca “Vezir Hasan Paşa (Hicri) 977” (1588-1589) yazan bir Tolga. Bu ad ve süreç Hadım Hasan Paşa ile uyumludur ve İstanbul Muhafızı döneminde onun Tolgası olması olasıdır. Tamga ile yazı aynı sürece mi aittir, Hasan Paşa gerçekten Arnavut kökenli bir devşirme mi yoksa Türk kökenli midir bu tam açık değil..

Kısaca Hadım Hasan Paşa :

Aslının ne olduğu tartışmalıdır. Bazı kaynaklar Arnavut olduğunu bildirirler. Devşirme olarak İstanbul’a saraya getirildi. Enderun’da eğitim görüp, hadım bir ak-ağa olarak görev yaptı. Sonrasında haznedarbaşılığa kadar yükselebildi.

Saraydan çıkış yapması 1580’de Mısır valiliği görevine atanması ile oldu. Ancak Mısır’daki görevi süresince, hakkında İstanbul’a çok şikayet yapıldı. Bu görevde 1 yıl bulunduktan sonra valilikten azledilip, İstanbul’da geri çağrılıp hapse konuldu.

Fakat Valide Sultan’a gönderdiği hediyeler ve paralar nihayetiyle affedildi ve hapisten çıkarıltıldı.  Önce 1583’de Şirvan Beylerbeyi sonra da Revan Beylerbeyi görevleri verildi. Sultan III. Mehmed’in de katıldığı Eğri Seferi sırasında İstanbul’da bulunmakta idi ve “İstanbul Muhafızı” ve “Sedaret Kaymakamı” görevini yaptı.

Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010) say.357

hasan paşa tolga

– Kürşad BAYTOK