Etiketler

, , , , , , , , , , ,

12316193_423853334471551_5399092975549087236_n

Tüm kadim Türk ve Türkçülere esenlikler. Sözde “Tanrıça” adlı uydurma sözcüğün kullanılmaması için özellikle Türk dili ve tarihi üzerine ilgisi olan kişilere bir uyarıda bulunmak isterim. Tanrıça sözcüğü, hem Türk dil yapısına uygun değil, hem de daha derinde Oğuz dil öbeğimizce “Tanrı” olarak seslendirdiğimiz köklü “Tengri” adını sulandırmaktan başka bir şey de değildir. Türkçe köklü bu kutlu sözcüğe, sözde Slav takısı verilerek uydurulmuş Tanrıça adı hiç yakışık ve yerinde değildir.  Bu yakın dönem uydurması olan durum, Tengri adına, yapısına ve varlığına kötülükten başka bir sonuç vermez. Eğer dişil bir yapıya ad verilmek isteniyorsa bunu İbranice ve sonrasında Arap dilinde kullanılan “İlah, İlahe” üzerine yazmalarını öneririm. .Çünkü Türk inancı ve kültüründe yer almayan bu durum bir adlandırma da almamıştır. Çok isteniyorsa bu ad yabancı köklü olarak “ilahe” olarak adlandırılabilir. “Tanrıça” yada “Çok Tanrılı din” olarak söylenen sözler Tengri – Tanrı adını sulandırmak ve başkalaştırmaya çalışmaktan öteye gitmemektedir. Bunun yerine “İlahe” ve “Çok İlahlı dinler” denmesi daha anlamlıdır. Tengri özel bir addır. Evrenin ve Türk’ün yaratıcısı olarak kabul görür. Doğrudan Türk dili ve kültürü içinde doğmuş olan bir ad ve tinselliğe aktarılmış bir düşünce yapısıdır. Yanlışın neresinden dönülürse yarardır. – Kürşad BAYTOK

Bakınız Tengricilik : http://www.kursadbaytok.com/2013/03/14/tengricilik/