Etiketler

, , , , , , , , , , , , , ,

kün ışık

Otero, New Mexico, Amerika / Görsel Çekim : Van Corey

Meksika’da kaya üzeri bediz. Bu bediz oldukça değerli. Çünkü Türk kaya üzeri bedizlerinde gördüğümüz iki ayrı betimlemeyi burada iç içe görüyoruz. Bunlar Türk “Tengri” (Tanrı) ve “Kün” (Güneş – Gün) yapılarıdır. Tengri betimlemesinin ve bubetimleme içinde yer alan düşünce yapısının çok eski dönemlerde Kün (Güneş Ana – dişil yapı) betimlemesi ve düşünce yapısından ortaya çıkmış olabileceğini yazıyorduk. Bu yapı çok benzer bir şekilde uzak akrabalarımız olan Amerika yerlilerinde de yer alıyor. İşte bu görsel tam da bunun sürecini bize yansıtıyor ve belgeliyor. Kendi kadim topraklarımızda ayrı ayrı gördüğümüz bu kendi içinden doğmuş iki kutlu yapının birleşimini ve sürecini uzak akrabalarımızdan daha açık şekilde öğreniyoruz. Maya dilindeki hem “gün” hemde “güneş” anlamına gelen “Kin” sözcüğünün; ses ve ayrıntılı anlam olarak “kün” ile bir olması bir denklik midir? – Kürşad BAYTOK