Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1234915_163899783800242_467405308_n

 

Çift başlı kartal, bir yandan Peçenek ve Kuman Türklerini bir yandan Selçuklu Türklerini aynı amaç uğruna birleştirdi; Doğu Roma İmparatorluğunu tamamen Anadolu’dan silmek için.. Türklerin binlerce yıldır var oldukları, at koşturup, ciritattıkları Anadolu, Müslüman Türkleri de bağrına bastı. Anadolu artık sonsuza kadar bir Türk yurdu oldu. 1071, Türklerin Anadolu’ya ilk kez değil; kalıcı olarak en güçlü giriş tarihleridir. Bu topraklar çok kadim Türk boylarına yurtluk yaptı. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış olan her Halk, Türk’ün yüksek kişiliğinden etkilendi ve onun yüksek kültürü ile dip kültürünü oluşturdu. Türk’ün dilinden, abecesinden, savaş yapısından, sosyal yaşamından ve inançlarından yararlandı. On bin yılı aşkın Göbekli tepe ve Çatal höyük gibi kadim yerleşkelerde inanç dünyamızdan izler gözden kaçamaz. Mezopotamya’dan Anadolu’ya uzanan Kenger’in (Sümerliler) dil, kültür ve inanç yapı taşında açıkça Türk’ün de damgası vardır. Hattiler’in tüm eserleri ve tamgaları büyük oranda Türk kültürü ve inancının izlerini taşır.. Binlerce yıllık Tabletlerinde ki “Turukku” ve “Turki” adlı Krallıklar doğrudan bizi imlemektedir. Bırakın Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış olan “Balbalları, Koç mezar taşları, Koç başları, Kurganları, Bedizleri”; Kars’tan, Erzurum’a, Ankara’dan Ordu’ya, Sivas’tan Denizli Tamgalısayına kadar, Türk abecesiyle yazılmış “Tamgalarımız ve Yazıtlarımız” artık çuvala sığmayan mızrak gibi kendilerini gün yüzüne çıkarmaktadırlar.. Sakalar, Kunlar, Aparlar, Kumanlar, Oğuz boyları kimler kimler “geldi, geçti, kaldı” bu topraklarda.. Türkleri istediğiniz kadar Karadeniz’in kuzeyinden doğru ve yakın bir tarihe dayayarak Avrupa’ya yaylandırmaya bakın, istediğiniz kadar Anadolu’yu tarihsizleştirip var olan medeniyetleri ona buna yamayın yada “yitik” Uluslar sayın; Anadolu’da hangi taşı kaldırsanız, hangi toprağı kazsanız içinden binlerce yıl öncesine uzanan Türk’e ve kadim kültürüne iye sayısız iz çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor. – Kürşad BAYTOK