Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , ,

yenikün

Bu kutlama Gündüz ile Gecenin eşitlendiği  ve bilim dilinde “ekinoks” denen bir dönemdir. 21 Mart itibari ile başlayan “Yeni Günü” , özellikle bu dönemin  mevsimsel değişikliğinin hissedildiği Kuzey yarım kürede yaşayanlar  sıklıkla kutlamaktadır. Kuzey yarım küreyi kadim zamanlardan beridir bir uçtan bir uca elinde tutan Türkler, yer üstünde  gözle görülen, hissedilen ve anlaşılan bu değişimi, bir döngünün kırılma noktası olarak kabul etmişler ve kutlamaya başlamışlardır. Güneş ile birlikte bolluğun geldiği, umutların doğa ile birlikte yeşerdiği bu dönem Türk için Kutlu bir başlangıçtır.

Türkiye’de bir gelenek, diğer Türk Devletlerinde ise resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Şu an bilindiği ad olan “NEVRUZ”  Farsça dır. En eski adının Türkçe; “Yeni Yıl bayramı, Bahar bayramı, Yeni Gün bayramı” olduğu bilinmektedir  ve bu kutlama kutlandığı  bütün bir haftaya yayılmaktadır. Son zamanlarda “Ergenekon bayramı” adıyla da duyuyoruz. Bu bayramı Farslar ve kutlayan diğer medeniyetler  biz Türklerden alarak kutlamaya başlamış dersek  yanılmış olmayız . Ad olarak Türkçeden kendi dillerine çevirerek Farsça (Navröz) demişler ama sonra biz Farsçadan tekrar “Nevruz, Nawruz, Nooruz, Noruz” ad ve ağızları ile beraber geri almışız..

12 hayvanlı Türk takviminde Yeni yılın başı olarak da kabul edilen  Yeni Gün, Kaşgarlı’nın Sözlüğünde ise İlkbaharın başlangıcı olarak geçmektedir.

Azerbaycan Hükümet Başkanı Neriman Nerimanof’un Mustafa Kemal Paşa’ya Nevruz dolayısıyla çektiği 24 Mart 1921 tarihli telgraf;

”Cenubi Kafkasya Komiseri, Azerbaycan serbest Harbiye Mektebi Talebeleri, iki bölüklü Süvari Nişancı Türk Alayı askerleri, Türk Milletinin, büyük Nevruz Bayramını tebrik ediyor ve biz ümid ediyoruz ki Azerbaycan İnkılap Ordusu kahraman Türk Ordusu ile beraber Garp emperyalizmi tazyikinde bulunan Şark milletlerini yakında kurtarırlar. Yaşasın Şark İnkılap başları Mustafa Kemal!”

Tüm kadim Türklerin Yeni günü kutlu olsun!

– Kürşad BAYTOK