Etiketler

, , , , , , , , , , , , , ,

obotengri

Okunmuş yiyecek ve içecekler

Semavi din kabul edilen inançların hepsinde okunmuş su, ekmek, şeker gibi uygulamalar vardır. Bu uygulamaların olduğu inançlar tümünü bir temele, peygamberlerin başından geçen bir olaya veya eski bir hikayeye oturturlar ve anlamlandırmaya çalışırlar.

Bunların aksine Tengricilik inancında bu uygulamanın yeri ve anlamı binlerce yıldır bellidir. Tengricilik inancında kurbanlık hayvanın (genelde ak boz at) canı çıkmak üzereyken, Kam elinde tuttuğu ekmeği kurbanlık hayvanın yanına getirerek “opkuruy, opkuruy” şeklinde sözler söyler ve kurbandan çıkan KUT’u ekmeğe karıştırır. Ekmek olmazsa bu başka yiyeceklerde olabilir. Bu ekmeği kurbanın sahibi ve etrafındakiler yerler. Yani Kurban dan çıkacak olan ve Tengriye gidecek olan ÖZ ile kendilerine gelmesi beklenen KUT, bu şekilde ekmeğe “okunarak” toplanır ve yemek yoluyla da kendilerine aktarılır.

Bu uygulama Tengricilik inancı içinde çok erken dönemlerden günümüze kadar gelmiş bir gelenektir ve inancın özüne de uygundur.

– Kürşad BAYTOK