Etiketler

, , , , , , , , , , ,

Günümüzde Kadim Türkistan bozkırları ve şehirlerinde atalarımızın bizlere bıraktığı yazılı eserler, ya zamana yenik düşmüşler ya da kadim düşmanlarımıza. Bu kadim düşmanlar,  atalarımızın ve şimdi bizim canlarımıza kastetmekle de kalmayarak, tüm tarihi yazıtlarımızı ve eserlerimizi de gizlemekte ya da yok etmektedirler. Bunlar, Eser kaçakçısı batılı koleksiyoncuların torunlarına kalan 50 bine yakın Türk abecesi ve Uygur Türk abecesi ile yazılmış bitigler, piramitler, yukarıda gördüğünüz Benggütaşlarımız gibi.

Türk benggütaşları, anıt dikili taşlar ve balbalların korunabilmesinin tek nedeni; Moğolların, tarihlerine ve tarihi eserlere, taştan ota kadar saygı duydukları tüm doğa değerleri ile ilintilidir. Bilge Kagan ve diğer benggütaşlarımız birer kutsal alan sayılmakta hatta Rahipler tarafından tavaf edilerek dua okunmaktadır. Balbal ve kaplumbağa kaidelerimize kadar tüm eserlerimiz adak yeri haline dönmüş ve çok değerli görülüp korunmaktadırlar. Moğollar tarafından , “Bunlar Türklerin”, “bunlar bizlerden öncesinin” , bunlar tam olarak bizim sayılmaz” denmemektedir. Hatta çocuklarına Bilge Kagan ve Türk ataların adlarını isim olarak verenler vardır. Bizim de Moğol isim kökenlerinde yer alan adları çocuklarımıza verdiğimiz gibi.. Hem Moğollara ve torunlarına, hem de (istemesek de) eserlerimizi Çin’den çalan özellikle İngiliz tarihi eser hırsız koleksiyoncularına da teşekkür etmek gerek ki, bu eserleri Çin’in tahrip ve tahrifatlarından kurtardılar.

Yukarıda görselini gördüğünüz Kaplumbağa kaideli Benggütaş (ebedi taş), Kül Tigin ve Bilge Kagan abideleri ile de aynı denilebilecek kadar benzer başlık süslemesine sahiptir. Çin elinde bulunan bu ve bunun gibi daha onlarca Benggütaşımız Çin tapınaklarında tahrip edilmiş halde Çin Tarihi eseri olarak sunulmaktadır. “Benggütaşlarımız” diyorum, neden? Çünkü bu taşların bir kısmı görseldeki gibi “yazıları tamamen kazınmış, silinmiş haldedir”.  Üst kısımdaki dar alanda Kagan adı ya da Kagan Tamgası yer alan yer de aynı şekilde kazınmıştır. Bazı benggütaşların kazınan yerleri üzerine yazılan Çince yazılar, fazla uğraşmadan kısaca ve büyük bir şekilde yazılmıştır. Bu da bu yazıtlarda karşılaşılmadık bir durum. Tüm bunların nedeni  açıkça görülüyor. Topraklarından Türk izini silmek ve bu eserleri kendi atalarına ait olarak göstermek. Çin medeniyetini medeniyet yapan, ordusundan  sosyal hayatına, devlet yapısından  kültürüne kadar bir çok alanda gelişme göstermelerine sebebin  Türk hanedanlık dönemleri ve Türk Komutanları olduğu açıktır. Tabi ki bunların dönemlerinde de yapılmış olan kaplumbağa heykelleri ve kaideleri, yazıtları ve mezar taşları vardır. Hatta bunlar Çin kültürüne de yerleşip onların kültürlerinde derin izler bırakmışlardır. Ama üzerinde yazı olmayan Benggütaşlar bize tek bir şeyi göstermektedir ki, bu yazılar kazınmış, yok edilmek istenmiş. Bazı benggütaşların bir yüzü Çincedir  diğer yüzü boştur. Atalarımızın bıraktıkları ve dört tarafı da kullanılan benggütaşların bazı taraflarının kazındığı görülmektedir. Kazılan kısımların Türk abecesinin yer aldığı bölümle olduğunu rahatlıkla söyleyebilirz. Kendi tarihlerinden ve eserlerin başka hiç bir şeye saygısı olmayan, Uygur Türkleri üzerindeki baskı ve katliamların yanında kendi insanlarına bile saygısı olmayan Çinliler, Türk eserlerini, yüzlerce yıllık uzun bir dönemdir yok etmeye çalışmaktadırlar. Kendi eserleriymiş gibi gösterebileceklerini ise tahrif edip kullanmakta, sergilemektedirler. Uygur Türklerinin durumu ve diğer eserlerimizin akibetleri gibi böyle bir konuyu gündeme getirecek, araştıracak yada ilgili Çin resmi kurumlar ile temasa geçecek bir idari yapımızda olmadığı açıktır. Tüm kadim Türkistan da, yani şimdiki Orta Asya denilen bölgede ve geri kalan tüm kıta da Türk izleri sayısızdır. Çin için nasıl şanstır ki bu izler şu an ki Çin sınırların da sonlanmaktadır! Eminiz ki, Çin’de gizlenen ve tahrif edilmiş sayısız eserlerimiz var. soykırıma uğrayan eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak imkansız olduğuna göre, bize düşen bu eserleri yok etmemelerini ummak oluyor.

– Kürşad BAYTOK

Kaynak : http://www.kursadbaytok.com/2012/10/20/cin-iskencesinden-kurtulamayan-benggutaslar/