Etiketler

, , , , , , , , , , , , ,

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu
Ömer ÇAKIR

Bu arada Ordu Mesudiye Kale Köyü Türkmen mezarlığı ile civardaki Sahanlı mezarlığında ve ayrıca Aanadolu’da bir çok yerde bulunan hiç şekillendirilmemiş veya kabaca biçimlendirilmiş olan (Menhir’e benzer ) dikit şeklindeki mezar taşlarının benzerlerine de Orhun ve Yenisey bölgelerinden Kazakistan ve çevresine kadar olan bölgelerde hatta bütün bozkırlarda rastlanmaktadır.

Araştırmalarımız neticesinde, çatısı hafif bir tümsek teşkil edecek şekilde tasarlanmış ve tamamen toprak altına inşa edilmiş Kaleköy mezar anıtlarının Ahlat’ta bulunan ve akıt adı verilen mezar odaları ile aynı türden olduğuna karar vermiş bulunmaktayız. Islam gelenekleri içinde yeri olmamakla beraber Kale Köyü’ndeki mezar anıtlarında da cesetlerin mumyalanmış olaileceği konusu üzerinde durulabilir.

Yukarıda belirttiğimiz şekildeki inşa tarzı ve ve mumyalama geleneği özelllkle islamiyetten önceki Türk devirlerinde Ona ve Iç Asya’da görülebilmektedir. Herşeyden önce bu bölgelerin mezar anıtlan olan kurganlar toprak altında inşa edilmiş ve üzeri topr ak ve taşla kapatılmış oduğu için dıştan hafif bir tepe görünümü veren tümülüse benzer mezarlardır. Bölgede yaygın olan malzeme nedeniyle ağaç tomruklarla inşa edilen mezar odalannda çoğu kez mumyalanmış cesetler ağaç lahitler içerisinde ve ahşap bir t aban üzerinde yer almaktaydı. Bu konuda en güzel örneği teşkil eden mezarlar, çoğu Hun Türkleri’ ne ait olan ve Rudenko’nun arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkardığı Pazırık Kurganları’dır.

Yazının devamı : http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/viewFile/3719/3372

Ordu, Mesudiye, Esatlı “Ön Türkçe” yazıtları hakkında : https://onturk.wordpress.com/2011/04/14/esatli-yazitlari-ordu-mesudiye/