Etiketler

, , , , , , , , , , , , ,

1 Mayıs tarihli Aydınlık gazetesinde  okuduk:

TÜRKİYELİ HUKUKÇULAR ÖZGÜRLÜK İÇİN 5 MAYIS İZMİR MİTİNGİNDE BULUŞUYOR

Mitinginizin amacını mutlulukla karşılıyor ve mânen şeref, gurur ve neş’eyle aranızda yer alıyoruz.

Fakat!..

Neş’emiz hemen sönüyor; çağrınız TÜRKİYELİ deyiminizle başlıyor ve bu deyimle 1774’ten beri Emperyalistlerin Türkleri parçalayarak, onları  Anadolu’dan ve tarihten silmek için

 • ETNİLER POLİTİKASI uyguladıklarının size açıklanmamış  olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum
 • Önce,  cahil olan ya da entel geçinmek isteyen bir kişi ya da grup tarafından dilimize sokulmuş
 • ETNİ kelimesi fevkalâde anlamlı, muazzam bir bilimsel kelime değil, SADECE HALK demek olduğu bilinmemektedir

Emperyalistler

 • yok etmek, ya da istilâ  etmek istedikleri bir ülke halkını birbirine düşürüp karşılıklı kırışma, daha âlâsı, katliam yapılması için uğraşır, sonra da karşılarına geçip HAKEM rolü oynarlar…Batı yalanı Ermeni Soykırımı gibi…

Emperyalist beceri, ülkemizi etnilere ayrıştırmış ve 48 etni(?), 48 halk bulmuştur.

Mihenk taşları, ipe sapa gelmeyen, birbirini tutmayan hareket noktalarıdır. Örneğin, onlardan biri

 • Dîni esas alarak Alevî  ve Sünnî ikiliği yaratmak şeklinde olmuştur; ortada onlara göre
 • ayrı cinsten iki  halk vardır

Aslında, Din’i algılamaları değişik olan

 • TEK HALK mevcuttur; emperyalistler, çıkarları gereği, bu  gerçeği sayılar ve sınıflandırmalarla kamufle ederler, yuttururlar

Aslında yaptıkları iş

 • İSTATİSTİK çerçevesinde kalır, ya da “hareket noktası şaşırtılmış bir nüfus sayımı” söz konusudur

Gerçekten ülkede 48 ETNİ, 48 HALK var ise, o halkların zaman ve mekân, kısacası tarih içindeki değerlerine bakılır ve bu değerlendirmelere ilk seviyede bakan bilim

 • BUDUNBİLİM, ETNOLOJİ’dir. O, halkları şu şekilde sınıflandırır:
 • Tarihte bir kere  adı duyulmuş sonra yok olmuş halklar
 • Tarihte halk olarak, bir devletin himayesinde kalmış olanlar…
 • Tarihte devlet kurarak MİLLET sıfatını kazanmış, devlet olmuş halklar; ama Likya, Frikya gibi kısa sürede yok olmuş olanlar, ya da
 • Devlet kurmuş fakat yaşaması için himayeye muhtaç devletler, Ermenistan gibi..
 • Aşiret halkından devlet kurarak millet olmuş
 • Devletten imparatorluğa geçmiş olan halklar… İtalya, Fransa, Almanya ve çok sayıda Türk kağanlıkları, imparatorlukları gibi…Ayrıca

Demokrasilerde

 • Çoğunluğa Tâbî olunduğunu unutmamak gerekir…Türkiye’de çoğunluk, Türk’ündür.

Türk Milletinde durum bu olunca, devlet çerçevesinde yer alan halklar’a- etniler’e

 • anayasanın himâyesinde eşit haklar, yâni vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Örnek:

Kökenleri Kürt olan İsmet İnönü ve Turgut Özal Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmuşlardır. Hâl böyle olunca, üniter devletin içeriğinde yer almış olan bir etni (bir halkın), emperyalistlerin alçakça kışkırtmaları sonucu ezilen halk rolü oynamaları  emperyalistlerin oltasına takılmaları demektir

Türk vatandaşı kavramını reddedip

 • Türkiyeli demek, ülkeyi federasyon halinde parçalamak, üniter devleti yok etmek demektir…

Türkiye’yi 48 etniye bölen SİSTEMSİZLİĞİ,  SAÇMALIĞI Almanya’dan dostum Aydoğan Kekevi Almanya’ya uygulamış ve 260(İKİYÜZALTMIŞ) ETNİ tespit etmiştir!..

Almanya da

 • ALMANYALI kavramı var mıdır?

Amerika Birleşik Devletleri bir federasyondur… Fakat çocuk okulda (I am American- Ben Amerikalıyım) demesini öğrenerek okula başlamaktadır…

 • TÜRKİYELİ kavramının  bir  İTHAL MALI olduğu ve bu ithal malın içeriğinin ülkemizi parçalamak amacını güttüğü açık bir şekilde ortadadır

Demek ki

 • Türkiye’de TÜRKİYELİ HUKUKÇULAR YOKTUR, TÜRK HUKUKÇULAR vardır

Gerçekleri bilgilerinize saygılarımla ve başarılar dileğiyle sunarım.

Halûk Tarcan   (Bilimsel Araştırmacı…CNRS-Paris)

Not: Türkiyeli kavramının geçerli sayılmasını sağlamak için Amerikalı, Hollandalı, Yunanlı, Bulgaristanlı vb..bahaneler  ileri sürülmektedir.

Gramerde, birbirini izleyen (müspet/ menfi) kavramı Ak/kara gibi mevcut sistemi, Almanyalı, Hollandalı, vb…kavramlarına uygularsanız ortaya refleks olarak (Almanyasız, Holandasız) sözcükleri çıkacaktır ki bunun hiçbir anlamı olmadığı meydandadır… Hollandalı, Hollandasız, Belçikalı, Belçikasız, Amerikalı, Amerikasız, vb…Öteki dillerde bu sistemsizlik yoktur; bu bizde, dil ve düşünce yorgunluğundan, pratik zekâdan  doğmuştur.