Etiketler

, , , , , , , , ,

Ermeni sorununda esas suçlu İngiltere, Rusya, Fransa,  ABD ve onların dümen suyunda hareket eden Batılılar’dır.

 • İngiltere, o zamanlar sömürgesi olan Hindistan’a  Rusların yolunu kapamak için Doğu’da Büyük Ermenistan sözüyle Ermenileri aldatır
 • Rusya, Büyük Ermenistan bahanesiyle Akdeniz’e  inmek ister
 • Fransa, Doğu’da kendine pay çıkaramayacağını bildiğinden Ermenilere Güney Doğu’da- tarihte asla var olmamış olan- Küçük Ermenistan -sözünü verir
 • ABD, Orta Doğu’yu Protestan yapmak amacıyla yola koyulur.

Osmanlı İmparatorluğu 1774’te imzaladığı küçük Kaynarca antlaşması ile durgunluk dönemine girmiştir. Artık Hıristiyan dünyası için Türk tehlikesi yoktur. Dünyanın dört bucağında çanlar çalar.

Emperyalister ağızlarından salyalar akarak , İmparatorluğu parçalama plânları yaparlar. Plânlarını uygulayacak olanlar,  Ermenilerdir.

RUSYA

 • Ruhânî lider Argutyan ile Ermeni okulu kurucusu Lazaryan ARARAT Prensliği projesini hazırlarlar: 1779
 • 1800:  Çarlık Rusya Ermenileri yetiştirmek için Harp Akademilerinin kapsını açar..Ve..Bundan sonra bu hazırlıklar genişler…Çeşitli Ermeni isyanları  düzenlerler.  Sonuçta  Rus Ordusunda 150bin Ermeni ile 1915’te Osmanlı topraklarına saldırır.  Bu yıla kadar Ermenilerin yaptıkları küçük çaptaki katliamlar  tam anlamıyla TÜRK SOYKIRIMI HÂLİNİ ALIR.

İNGİLTERE

 • 1804: Londra’da ”British and Foreign Bible Society”  kurulur. Görevleri;  Anadolu’ya misyoner gönderip Ermenileri hazırlamaktır
 • 1812: İngiliz Broken sözlüğü Doğu Anadolu’ya Turcomania yerine, ARMENİA  adını verir (Broken Dic. London. 1815)
 • 1828:  Berlin konferansında bu ad resmileşir
 • 1876: İngilizlerin Ermenilere  ilgi duyması üzerine, Başbakan Gladston, sağ kolu   James Briyce ile Londra’da İNGİLİ Z- ERMENİ BİRLİĞİNİ kurar. Amaç
 • Türklerin Anadolu’dan kovulması, yerine Ermenilerin yerleştirilmesi,  Protestan Ermeni Devletinin kurulması…Artık ok yayından çıkmıştır;  İngiltere, İmparatorluğu bölüşmek için elinden geleni yapacaktır

FRANSA

 • 1802:  Napoleon Ermenilerden istifade ederek İngilizlerin Hindistan yolunu kesmeği düşünür. Bab-i-Âlî deki sefire fikrini sorar,  cevabı “Sir, Ermeniler hayatlarından o kadar memnun ki…” ,  Napoleon, Mısır’a yönelir
 • 1881-1882:  İmparatorluk Fransa ve İngiltere arasında paylaşılır. İngiltere Mısır’ı, Fransa Tunus’u işgâl eder…
 • Marsilya başta olmak üzere Ermeni basını Fransa’da ortaya çıkar. Her tür yalan  ve iftirayla şiddetli bir  Osmanlı  İmparatorluğu karşıt propagandası başlar…Ermeni isyanları kışkırtılır, emperyalistler  elçilik, konsolosluk, kiliseler ve basın yolu ile  her tür maddî yardım, silâh, cephane yardımlarıyla Ermenileri desteklerler…Sonuçta Fransa Güney Doğu’yu işgâl eder.

ABD

 • 1805-1810:  Amerikan misyonerleri Orta Doğu ve Anadolu’yu Protestan yapma çabasına girişirler. Bu faaliyetin merkezi, “Beacon street 14 Boston”dur. Bu çaba, iflâs’a uğrar ve Ermenileri İmparatorluğa karşı kışkırtma şekline dönüşür.  Arnavutköy’de, propaganda merkezi olan Robert College  kurulur.
 • Ürettikleri yalan telgraflara Talât Paşa’nın Ermeni jenosidi için emir verdiği tüm dünyaya yutturulur
 • 1922:  Wilson, Anadolu’nun etnilere göre bölünmesi

fikrini ortaya atar. Fakat

 • Komünist Rusya  yönetimindeki Türk devletleri
 • Hindistan’daki 500 etni ile meşgûl olunmaz
 • Lozan’ı imzalamaz…Ve bu güne gelinir

Çok kısa olarak emperyalistlerin Ermeni sorununu yarattıklarını gördük.

Bu emperyalistler Ermenileri  tetikçi olarak üstümüze saldırtan ve ellerinden gelen bütün  alçaklığı yaptıktan sonra ortaya hakem rolüyle çıkmaya utanmamışlar,  utanmamaktadırlar.

Onlara göre

 • 1915’te  hiçbir şeyden haberi olmayan masum Ermenileri bu hain katil Türkler evlerinden alıp Mezopotamya çöllerinde katletmişlerdir.

Ve de bu yalanı yutturmak, aynı zamanda suçsuz olduklarına

dünyayı  kandırmak için  gene Ermenileri kullanmaktadırlar.

Karşımızda Ermeniler yoktur, doğrudan Emperyalist ülkeler vardır.

Uyguladıkları taktik ile, Ermeniler  bizleri itham etmekte, biz de kendimizi savunmaya gayret etmekteyiz.

Artık savunma dönemi bitmiştir.  Ermeni suçları çok yönlü olarak  ortaya konmuştur.

Hücum dönemi başlamalıdır:

 • AYAĞA  KALK,  EMPERYALİST!  demeliyiz,  ayağa kaldırıp suçlarını suratlarına çarpmalıyız… Yoksa daha çok yıllar bu ülkelere  seçim malzemesi olmaya devam edeceğiz.

Sn. Halûk Tarcan