Etiketler

, , , , , ,

Dipçe : Türklerde “dokuz sayısının ve turuncu rengin” askeri hayatta ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Aynı zaman da Türklerin “Uğur” a ne kadar çok önem verdiklerini.. Radloff’un saptadığı Manas Destanı’nda, Manas’ın gömülüşü anlatılırken, “ölüsünün dokuz gün bekletildiği, işlemeli giyimlerinin dokuz parçaya bölünüp halka üleştirildiği” anlatılır.