Etiketler

, ,

Dipçe : ‎(en az) 1000 senelik Türk Top oyunu olan “Tepük” oyunu. “Kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır, çocular bunu teperek oynarlar.” – Kaşgarlı Mahmud