Etiketler

, , , , , , , ,

Dipçe : Bu yazı çok önemli. Bilindiği gibi Kaşgarlı Mahmud Japonya’yı haritasında ilk defa gösteren kişidir. Bunun yanında Çaparka yani Japonya hakkında kısa bir bilgi veriyor. En önemli konu ise Çin ve Maçin ülkelerinde şehirde bulunanların Türkçeyi çok iyi bildikleri ve Türkçe mektuplar yazdıkları ile ilgili kısmıdır. Aynı zaman da Tibet ve Hotan da ise ima yollu (güzel olmasa da) “Türkçe konuşulduğu” da yazmaktadır.