Etiketler

, , , , ,

İki başlı muhteşem kuşlu bayrak Türk topluluğunda kağan ve işanın hakimiyeti beraber yürüttüğünü ve böyle bir devlet teşkilatının varlığını yansıtmaktadır. Birincisi yani kağan sınırsız hakimiyet sahibi olurken, devletin hazinesine dokunamzdı.Çünkü kağanlığın mülkü ve mali işlerinin tamamıyla devlet idaresinde herhangi bir hakimiyet hakkına sahip olmayan işa ilgileniyordu.Kağan, hanların arasından belli bir müddet için seçiliyordu ve idari ve siyasi faaliyetleri yürütüyordu. İşa ise kendi haklarını miras olarak kabul etmekte, yani hazinenin hükümdarı olmuştur.

Belki de Türklerin sembolü olan bu iki başlı kartalı, Atilla’dan sonra kendilerine Bizanslılar beğenip almış ve konstantinopolis’in arması olarak kabul etmişlerdir. Daha sonra aniden, iki başlı kartal, Rusya İmparatorluğu’nun sembolü olarak görünmüştür. I. Petro Azak savaşlarından ve bozkırların yağma edilmesinden sonra Kıpçakların bazı simgelerini benimsemiştir. O devirde Rusya’da daha önce bilinmeyen Kıpçaklara ait haç ve pek çok nişan Ruslar tarafından benimsenmeye başlanmıştır. Altaylılar devrindeki Dest-i Kıpçak medeniyetine ait ve pek çok kurganda bulunmuş nişanlardı.

Murat Adji’nin Kaybolan Millet Kitabından

Fotoğraf : Sivas Divriği Camii

Reklamlar