Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Koç Türklerde “Erlik, Yiğitlik ve Bağımsızlık” sembolüdür. Mezar Taşı olarakta (büyük oranda) “genç yaşta ölen kahraman erler” için dikilirdi. Bu taşların üzerleri kılıç, silah desenleri yanında hem İslam öncesi hemde İslam sonrası zamanlarda da Kadim Türk Tamgaları ve sembolleri ile de doludur. Moğolistan dan, Kazakistan’a, Kırgızistan dan, Azerbaycan’a, oradan da Anadolu’nun içlerine kadar sayısız Koç Mezar taşları bulunmaktadır. Bu Türk’ün kadim kültürün ve inancın devamlılığını ve göçlerini bize açık ve doğrudan göstermektedir. Hatta Türk Balbal ları kadim Türkistan Coğrafyasından daha da ileride aşağıda Çanakkale ye, Balkanlara, yukarıda Sibirya’ya Kafkasya ya kadar uzanmaktadır.

Tüm bu kültürel ve inanç mirasımız Türk’ün Anadolu daki Tapusunu oluşturmakta, Türk’ün tarihinden tarih, kültüründen kültür, inancından inanç çalmak isteyenlere ise bir tokat gibi inmektedir!