Etiketler

, , ,

Dünya’nın Uydusu Ay’da Türk İsimleri ; Uluğ Bey (Ulugh Beigh), Biruni, Harezmi, El Fergani (Alfraganus) , İbni Sina (Avicenna) ve Daha niceleri.. İbni Sina’nın Ankara’da bir hastane ismi olduğundan başkasını bilmeyenlere…

ULUĞ BEY Dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdardır. 22 Mart 1395 de Semerkand’ta doğdu. Asıl adı “Mehmet Tongay” dır. 433’de öldü.Hayatını Türk-İslam dünyası kültür ve medeniyetinin gelişmesi ve yükselmesine vakfeden Uluğ Bey, dünya tarihinde de önemli yeri olan bir fen alimiydi.[1]

Ulugh Beigh (Uluğ Bey), bir Ay krateri kalıntısıdır, Oceanus Procellarum’un (Fırtınalar Okyanusu) hemen batısında bulunur. Ay’ın kuzeybatı kanadının yanında konumlanmıştır ve Dünya’dan bakıldığında, yakınındaki kraterleri daha küçük gösterir. Daha batıda küçük Aston krateri; daha kuzeyde ise, Lavoisier krateri vardır. Aston kraterinin eğimli görüntülenme açısı nedeniyle daha yakındaymış görünmesine karşın, her iki krater de Ulugh Beigh’den kabaca eşit uzaklıktadır. 

https://onturk.wordpress.com/2011/05/20/ayda-ulug-bey-krateri/

Bu kraterin kenar çizgisi, çarpmalar nedeniyle aşınıp silinmiş, bu çarpmalar yüzünden kertikli ve oyulmuş biçimde parçalanıp dağılmış bir çeper çizgisi kalmıştır. Zeminin güneybatı bölümünün karşısında Ulugh Beigh D bulunur; batı kenar çizgisi boyunca bulunan daha küçük bir krater, Ulugh Beigh ile ortak bir zemini paylaşır. Bu kraterin iç zemini lavlar yüzünden tekrar gün ışığına çıkmış, komşu mare (deniz) gibi aynı beyazlık derecesinde koyu bir yüzey bırakmıştır. Kraterin kuzey bölümü, bu karanlık yüzeyden daha yüksek bir beyazlık derecesine sahip olup mare’nin batı tarafına düşen bölgenin görünümüne de uygun düşmektedir.

Ulugh Beigh A, ana kraterin kuzeydoğusunda yer alır; Oceanus Procellarum’un kenar çizgisi boyunca taşmış bir krater oluşturur. Bu, daha büyük olanın güneybatı çevresi boyunca bulunan daha küçük bir krater ile birleşip kaynaştığı bir oluşumdur; her iki krater, ortak bir zemini paylaşır.

Bu oluşum, Timur kralı ve bilim adamı Mīrzā Muhammad bin Shāhrukh (Mirza Muhammed bin Şahruh ya da daha Türkçe bir söyleyişle Şahruh’un oğlu Mirza Muhammed) adıyla çağrılır, popüler olarak Uluğ Bey diye bilinir.[2]

Kaynaklar 
[1] Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Dairesi Başkanlığının 2010 yılında yayımladığı İnsanlık Tarihine Işık Tutan Türk Bilim Adamları adlı eserden derlenmiştir.
[2] en.wikipedia.org/wiki/List_of_craters_on_the_Moon
[2] en.wikipedia.org/wiki/Ulugh_Beigh_(crater)