Etiketler

, , , , , , , , , , , , ,

Grek adı, Ön-Türkçedir. (İ.Ö.530/493)tarihinde yaşamış olan ÖN(g)RE-BİNg)abaşı’nın taşa vurdurttuğu TÜRK BÏL tarihinin 12’nci bölümünde

 • ÖK-ËRİG/ÜN UŞ-OK UŞIN, YÜRE KELTİ …yazar. Bu “Bağımsız krallığın, egemen-ordu egemenliği isyan etti(yüre kelti) (KM) demektir.
 • ÖK-ËRİG/ÜN UŞ-OK UŞIN, Batı merkezli tarihçiler tarafından MASSAGET krallığı diye bilinmektedir.
 • ÖK-ËRİK, bağımsız krallık demektir; sıkışarak Grig sonra da GREK olmuştur.
 • Bunlar Üst Asya’da Kızıl Macalık yöresinden, soğuktan kaçarak İÇÜY-ÖK’e, yani bugünkü Yunanistan’a yerleşmişlerdir(KM).
 • İÇÜY-ÖK, aynı tarihin 17’nci sahifesinde okunmaktadır.(KM)

 Etrüsklerin akrabaları PELASG’lardan

 • Makedonya, Tesalya, ve Midilli’ye yerleşenler bu geniş yöreye PELASGONİA adını vermişlerdir
 • Yunan yarım adasından Tesalya’ya kadar olan alana PELASGİA demişlerdir.( G.Thomson/C.Üster, Tarih öncesi Ege  I-s.337)
 • Atina’yı çeviren duvarların sıfatı PELASGİKON(Pélasgique) idi(G.Ville-Luvr müzesi direktörlerinden)
 • ATTİKA’lılar,
 • EGE ADALARINDA yaşayanlar, buraların ilk halkı olduklarını ve
 • ANTİK PELASG’lardan geldiklerini iddia ederler

(P.Faure, Ulysse Le Crétois, Fayard 1980)

 • AEGEUS, dik bir yardan denize düşüp boğulmuş da onun anısına bu düştüğü denize AEGEUS, yani EGE adı verilmiş…İMİŞ…
 • Ön-Türkçe su örtüsü, akar su demek olan ÖGİZ, Batı Merkezli tarihçilerin kalemlerinde  ya da gırtlaklarında AEGEUS’a dönüşmüştür.

Daha yazacak o kadar çok bilgi ve bulgu vardır ki, Yunan tarihini yeniden nakletmem gerecek!..


Bu kısa yazıyı İZMİR’le bitirelim. Bu kentimizin tarihsel adı

 • ZÜMRAN’dır. Bu ad
 • SYMİRNA şekline sokularak Yunan şehri yapılmış, biz de onu Türkçeleştirerek
 • İZMİR yapmışız.

Artık APA USUZ’un EFESOS’a dönüştüğünden

 • İstanbul’da, tarihteki ilk devletin Bizans olmayıp OY-URUM ATIN olduğundan,
 • İstanbul adının ise, STİN POLİN olmayıp ASTAN-BOLIQ olduğundan,
 • Troya’da TURCİLERİN varlığından(M. Korfmann) Troya’nın bir adının da
 •  WİLUŞA yani, UW-İL UŞ/A, “Kutsal halk egemenliği”, ya da “kutsal egemenlık halkı” demek olduğundan,
 • Girit’e Pelasgların TEKTAMOS(Toktamış),TOKTAMIŞ yönetiminde yerleştiklerinden(P.Fure) sözetmeyeceğiz.

Bu makaleyi Yunanlıların EGE’de müzmin hâle gelmiş olan 12 mil hırçınlıklarından çok, tarihçilerimizin bu gerçeklerden haberleri olup olmadığını öğrenmek için yazdık.

Kendilerini saygıyla selâmlarım.

Halûk Tarcan  Bilimsel Araştırmacı (araştırmacı yazar değil) (CNRS-Paris)