Etiketler

, , , , , , , , , ,

Sayın Profesör Yusuf Halaçoğlu seçim konuşmalarında:

 • “Maalesef, Türk olduklarını söyleyemeyen yöneticiler var”, demiş…Doğrudur, bayrağımızı asmayanlar bile var.

Bizim Türk olduklarını söyleyemeyen yöneticilere vereceğimiz cevaplardan en kısa ve özlüsünü aşağıya aldık:

https://onturk.wordpress.com/2011/05/09/turk-olduklarini-soyleyemeyenler%E2%80%A6/

İngiltere veliahdı Prens ve Prensesinin evlenme merasimi esnasında bu merasimi uygulayan Canterbury Piskoposu’nun cübbesinin yaka, göğüs ve kenarları Ön-Türkçe OĞ / OÑ / OĞ / OÑ…damgaları ile bezenmiş olduğu dikkatimizi çekti.

Çok sevilmiş olan bu damgalardan oluşan ve  panolarda, tavan kenarlarında kullanılan bu friz motifi

 •   OĞ / OÑ     / OĞ / OÑ….
 • “Kişi / başarı /kişi / başarı… Yâni, “kişi başarısı” ya da
 • “başarılı kişi” demek olur…Tam anlamı için bir cümle içinde geçmiş olmalıdırlar.

Burada,

 • BAŞARI, halkına  çalmadan, çırpmadan, hortumlamadan, kimseyi kayırmadan,
 • Beyliğin malını kimseye vermeden
 • Halkına köle, kul gibi hizmet ederek
 • BEY’in yani yönetenin, bu doğruluğuyla
 • Tanrı’ya erişmeyi, bu başarıyı elde etmiş demektir.

Ön-Atalarımızın göçleriyle Ön- Türk kültürü, yazı, dolaylı olarak bu damgalar,

 • Üst Asya’da, Kızıl Macalık yöresinde  soğuktan kaçanlardan İngiltere’ye yerleşmiş olanlar tarafından İngiltere’ye taşınmıştır.(KM)…
 • Dükalıklar arasında bir de KENT Dükalığı olduğunu anımsayalım.

Kısacası, Türk olmaktan büyük gurur duymaktayız. Nasıl duymayalım ki, kültürümüz Orta Asya’dan kalkmış taaa… İngiltereler’e kadar gitmiş…İngilizlerin Papası demek olan en büyük ruhâni liderin merasim cübbesine işlenmiş…Daha ne olsun?

Türk olduklarını söyleyemeyenlerin dışında, son zamanlarda bir takım ancak

 • Güruh diyebileceğimiz bazı kişiler türediler. Bunlar, bayrak asmamayı bir kenara bırakalım
 • Türk bayrağı üzerinde tepinmekteler…Bilindiği gibi
 • tepinme fili hayvanlara aittir…”hayvan gibi tepinmek” deyimi vardır. Kısa sürede,
 • bu cinse mensup olanların sayısı pek çoğaldı…Tepinmek için fırsat kollamaktalar…Aman dikkat:
 • Bayrak üzerinde tepinmek  hiç  hayra alâmet değildir;
 • Maazallah (!), bayrağın ipi ayaklarına dolanabilir, derken  oradan boyunlarına geçiverir…Tepinmek, gerçekten hayra alâmet değildir..Dikkat dedik!…

Halûk Tarcan

Reklamlar