Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , ,

1. 1967’de İst.Üni.bağlı Van bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’nin , Prof A.Erzin  Ekibi’nin Türk ve yabancı profesörlerle yaptıkları 1983’e kadar süren çalışmalarla, Batı’nın, gereğinde kendi istedikleri halkı yerleştirmek için tarihsiz bırakmış oldukları Doğu Anadolu yaylâsına, 13binden itibaren Orta ve üst Asya’dan göçlerle DİL ve KÜLTÜRLERİ ileÖn-Atalarımız yerleşmişlerdir. Van / Erzurum/ Hakkâri / Bitlis / Muş ve  Irak topraklarında bulunan kaya üstü ve mağara resimleri, ve damga denen yazı öğeleri, Orta ve üst Asyayla eşlik ve benzerlik içindedirler

https://onturk.wordpress.com/2011/04/24/mozaik-ve-turkiyeli-safsatasi/

2.    Van / Hakkâri’/ Tirişin yaylâsına 35 bin resmin tarihleri 13 / 7bin’dir,(prof.E. Alok)

3.    Bu öğeler Konya- Çatalhöyük’te, 6500(J. Melleart), Ödemiş’te Soğukluk kanyonu’nda,

5bin (Ege üni.-B.G. Yavuz), Antalya Beldibi mağarasıyla Akdenize ulaşır

4.    Van müzesinde bulunan Van-Ahtamar bitig taşı 7 bin tarihlidir

5.    Diyarbakır-Hakkâri- Van üçgeninde Ön-Türk kültürü’nü , Ön-türk Kültürü adıyla, İ.Ö.4bin olarak Prof. E.Feigl saptamıştır.

6.   Prof.E.Memiş, İ.Ö.2200’de site devlet olarak TURKİ  KRALLIĞI’nı, Mısır, Asur, Hitit kaynaklarından vermiştir.

7.   Prof.B. Alkım, Gedikli’de,Suriye sınırında İ.Ö.2000 tarihli, Ön-türk kültürünü gösteren bir ATEŞ EVİ’ni ortaya çıkarmıştır.

8.   Asur kaynaklarında 2000 yılında TURUKKU adı yer almıştır.(prof.R Ghirsman), Asur’un Türkçe adı, AT- UB UÇUĞ(yüce liderlik)dir.(K.Mirşan)

9.    Prof.A.Sevin, Irak sınırı yakınındaki Şanidar mağarasında, 13 adet , İ.Ö.1200 tarihli,Orta Asya ile eşlik gösteren dikili taş ortaya çıkarmıştır.(*)

10.  OTAK(Orta Asya Türk Kültürünün Arkeolojik kaynakları)gurubu

11.  Erzurum yöresinde İ.Ö 1000 yıllarında Türk Kültürünü bulmuştur

12.  13 bin’deki bindeki kaya ve Mağara resimleri, zamanda derecelenerek, son kere 1000

tarihiyle CUDî dağında bulunurlar..

13.  İ.Ö. 516’da İskitler URARTU devletini çökertmişler ve fakat sonra onunla Kafkaslar ve

Doğu karadenizi kapsayan DEŞT-KIPÇAK devletini kurmuşlardır, 1395’te onu, Timur, Terek savaşıyla yıkmıştır.

14. İ.Ö. 410’de Hay’lar(Ermeniler) Hayastan’ı kurmuşlardır (prof.E.Feigl),

Not : Van Başet dağındaki yaklaşık 11bin tarihli yazı öğelerini içeren kaya resimleri  ve Cûdi dağındaki 8bin’le başlayan Ön-türkçe yazıtlar, 1000 yılına kadar inerler, sayısı 26’dır. K. Mirşan tarafından Ön-Türkçe okunmuşlardır

  • Prof.A.Sevin’in bulduğu taşlar üzerindeki Ön-türkçe damgalar 6500 tarihini verir.
  • Anadolu’nun tümünü bu kısa yazıda vermenin imkânı yoktur.fakat, Ayni kültür, 6bin’de İstanbul / Fikirtepe’den, 5binde, Yarımburgaz’dan Anadoluya girmiştir. (Prof.A.Pasinli)
  • Karadenizin tarihsel adı, OQ-OZ ULIQ KÖL’dür.

SONUÇ : her iki yönden Anadolu’ya giren Ön-Ata kültürü, Anadolu’nun DİP KÜLTÜRÜ’nün TÜRK KÜLTÜRÜ olduğunu ortaya koyar.Sonraki tarihlerde gelen, Batının Etnik politikası gereği  ileri sürdüğü ‘’TÜRKİYELİ HALKLAR’’ başta, dillerin belkemiğini oluşturan (İM/ek) fiili olmak üzere, dil vekültürleri,  bu dip kültür üzerinde yer alırlar  ve de süper entellerimizin MOZAYİK iddialarıyla birlikte her ikisinin birer safsata olduğu da böylece açığa çıkar…  Saygılarla bildiririm.

KISACA : 13 binden 516’ya kadar aralıksız Türk Kültürünün egemen olduğu ülkede bu dip kültür üzerine yerleşmişlerdir. Dillerini kazarsanız altından Ön-Türk dil ve kültürü çıkar.

Halûk Tarcan (CNRS)