Etiketler

, , , , , , , , , , , ,

(Sayın Haluk TARCAN’dan ‘İsveç ve ABD Büyük Elçiliğine’ yazı)

Sayın ABD Büyük Elçiliği’ne ve bilim dünyasına saygılarla sunarım:

HİSTORY başlıklı (188 no.lu) televizyon kanalının 10 Nisan Pazar gecesi saat 22.00’de yayınladığı KUTSAL KÂSE başlıklı belgesel, büyük bilimsel bir gerçeği açığa çıkarmıştır.

Bu belgeselde, Amerika’nın KENSINGTON eyaletinde devrilen bir ağacın kökleri arasında çıkan, 1362 tarihini taşıyan, KENSINGTON adı verilen YAZILI TAŞ’ın, Tapınak Şövalyelerine ait olabileceği tartışması yayınlanmıştır.

https://onturk.wordpress.com/2011/04/13/sayin-isvec-ve-abd-buyuk-elciligi%E2%80%99ne/

Bu taşın üstündeki yazı ve bu yazının aynını içeren Grönland’da bulunmuş bir başka taşın üstündeki yazılar okunamamış, ne olduğu anlaşılamamış ve fakat İsveç’te GOTLAND adasındaki yazının aynı olduğu ifade edilmiş ama yıllar süren  tartışmalardan hiçbir sonuç elde edilememiştir. Gerçek şudur:

GOTLAND adasındaki KYLVER adıyla tanınan yazı, K.Mirşan tarafından Ön-Türkçe okunmuştur. Bu yazının eşi, daha doğrusu esası, Orta Asya’da TALAS yazıtlarından ON-UYUL yazısının aynısıdır ve bu yazıt “Deniz aşırı halk… “diye başlar.

Yazı Batılı araştırmacıların sandığı gibi, soldan sağa değil, Ön-Türkçe olduğundan sağdan sola okunur. Elbette bu yazıyı okumak için en başta Asya Türkçelerini bilmek  gerekir.

Başka bir taşın üstünde bulunan bir daire içine yerleştirilmiş olan HAÇ şekli ise, tarihte ilk kere  üst Asya’da SÜLYEK yazılı kayasında görülür. HAÇ (OQ) damgasıdır. Bu damga  OQ halkı, günahsız,  ya da yeryüzü kişisi anlamlarını taşır; daire içindeki OQ’lu damganın  bir okunuş şekli OQUNG’dur, (OQ(halkı) başarısı,  uygarlığı demektir.

Kensington taşını yazanlar Tapınak Şövalyeleri değil, Ön-Türklerdir.

Onlar, İngiltere-Iskoçya- İzlanda üzerinden Grönland’a gidip yerleşmişler ve en başta New-Foundland’den Amerika’ya M.Ö.600 / 300 yıllarında girmişlerdir. Bunu, sol tarafında Amerika, sağ tarafında Avrupa’yı gösteren Atlas Okyanusu haritasının kenarlarına yazılmış 2 Ön-Türk yazısından anlıyoruz:

İlkyazı : AWIS ËRİBİN UW-ÏL = (Okyanusu) geçerek erişen kutsal halk

İkinci yazı :  ËDİNİW-UY UQUZUY = Edinilen yurt

Bu bilgiyi K. Mirşan’ın (At-Oy Ögüntüm Ëminis) başlıklı kitabından aldık.

Kensington taşının orijinini verirken,  Amerika’nın Ön-Atalar tarafından keşfini de yazılı belgeyle  vermiş olduk.

Halûk Tarcan   Bilimsel Araştırmacı (Centre National de la Recherche Scientifique-Paris)

Mecidiyeköy 10/04/2011

Dipçe : Konuyu daha net anlayabilmek için bakınız (Amerika’nın ÖnTürkler tarafından keşfi) :https://onturk.wordpress.com/2011/04/11/amerikanin-onturkler-tarafindan-kesfi/