Etiketler

, , , , , , , , ,

Troya Kazıları ekibinde başkan yardımcısı olan arkeolog Rüstem Aslan, Troya ile ilgili olarak SABAH’a yaptığı analizde, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan bir uzun tarihsel çizgi ekseninde şu ilgi çekici kıyaslamayı yapıyor: “Ünlü denemeci Montaigne, Makaleler adlı eserinde; ‘Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet, Papa II. Pius’a göndermiş olduğu mektubunda, Türklerin, Troyalılar soyundan geldiklerini ve Hektor’un öcünü almanın Türklerin sorumluluğunu olduğunu yazmıştır’, diyerek bu konuya yeni bir boyut kazandırmıştır.

https://onturk.wordpress.com/2011/04/11/fatih-sultan-mehmet-troyanin-ocunu-aldi-haberi/

” Fatih’in Troya ziyaretine de dikkat çeken arkeolog Rüstem Aslan, SABAH’a yaptığı ilginç açıklamaları şöyle sürdürüyor: “Gökçeadalı (Imbroz) tarihçilerden Kritovoulus, Sultan’ın Troya’yı ziyaret ettiğini ve Troyalı kahramanlardan Akhilleus ve Ajax’ı andığını vurgular. Kritovoulus ayrıca, Sultan’ın “Tanrı, uzun yıllar sonrasında bu şehrin ve bu şehrin sakinlerinin öcünü alma görevini bana verdi. Bunun için şehirlerini yakıp yıkan düşmanlarını boyunduruğum altına alacağım. Bu düşmanlar o dönemde, Yunanlılar, Makedonyalılar, Teselyalılar ve Peloponesyalılardı, onlar bu şehri yağmaladılar, ancak onların torunları, uzun yıllar sonrasında Asyalılara yapılan bu adaletsizliğin cezasını benimle şimdi ödediler” dediğini aktarır. Böylece İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Troya’nın öcünü almıştır.”

Aslan, Cumhuriyet şairi Melih Cevdet Anday’a da atıfta bulunarak, Çanakkale Savaşları kahramanı, Mustafa Kemal’in Dumlupınar zaferi sonrasında Türklerin Yunanlıları mağlup etmeleriyle Troyalıların öçlerini alındığının söylediğini anımsatıyor. Arkeolog Aslan buna ek olarak, ünlü Türk tarihçisi ve İlyada ile Odise’nin de çevirmeni Azra Erhat’ın, Troya efsanesinin önemli figürlerinden Hektor’la ilgili değerlendirmesine şöyle dikkat çekiyor: “Erhat’a göre Hektor, Anadolu’nun ilk özgürlük kahramanıdır. İşte bu aynı zamanda Cumhuriyet sonrası aydınlarının Hektor ile Mustafa Kemal arasında kurulan ilişkiye yürekten katılışıdır.”

Kaynak : Sabah, Haber: Evrim Altuğ, 30.07.2009