Etiketler

, , , , , , ,

TÜM DÜNYA’YA :

KÂZIM MİRŞAN’IN  SON  BÜYÜK BULGUSU,

AMERİKA’NIN  NORVEÇLİ  TÜRKLER  TARAFINDAN  KEŞFİ

2005  yılında  gerçekleşmiş  olan  bu bulgu, içinde bulunduğumuz üçüncü  bin’in başlangıcındaki  ilk ve en büyük coğrafî  keşifdir.

Kâzım Mirşan’ın  At-Oy  Ögüntün  Ëminis(*) adlı son kitabından   okuyalım :

Macaristan’da  Estergon’da eski müze müdürü Géza  Szepessy koleksiyonunda bulunmuş ve hâlen Budapeşte’deki Macaristan Millî Müzesinde saklanmakta olan haritanın ortasında, Atlas Okyanusu’nun  ve onun  sağ  kenarlarında İngiltere ve Norveç, sol kenarda ise Amerika’nın sahilleri gösterilmektedir.

https://onturk.wordpress.com/2011/04/11/amerikanin-onturkler-tarafindan-kesfi/

Bu haritada;

Atlas Okyanusu’nun ortasından ( AWIS ËRİBİN  UW- ÏL) geçerek erişen kutsal halk …(Atlas Okyanusunu) geçerek (yeni bir kıt’ayaerişen kutsal

Haritanın sol köşesinde, (ËDİNİW   UY UQUZUY )…Edinilen yurt (yâni,   Amerika) diye yazmaktadır.

Amerika’nın Norveçli Türkler Tarafından keşfi , Kâzım Mirşankëgdesi

Yazı karşılaştırması  :

 • UW-ÏL, kutsal halk, yazısının biraz değişik şeklini ,UW-ON, Kutsal On Milleti anlamıyla, İstanbul / Erenköy yazıtında görmekteyiz,
 • AW ise, K.Mirşan’ın 2004 yılında yazmış olduğu Ön-Türklerin Skandinavya Yazıtları kitabının 52 numaralı Norveç  yazıtında biraz değişik olarak, aynı kitapta 11 numaralı İsveç  yazıtında
 • yan yatmış, uçlarından bitişik iki(V) şeklindedir.
 • İstanbul/ Erenköy yazıtında ise yanyana bir çift VV hâlindedir.
 • ÏL  sözünü, aynı kitabın 2 ve 32 numaralı yazıtlarında Y şeklinde görüyoruz.
 • B damgası 29 numaralı yazıtta, P damgası 2 numaralı yazıtta,  (s)okunan I damgası, 12 numaralı yazıtta geçiyorlar..

Haritada,

 • Norveçten başlayan yol
 • İzlanda’ya  varmaktadır; ada tümüyle  Ön-Türklerle meskûndur. Çizilen yol,
 • Grönland güney ve batı kıyılarına varmaktadır. Oradan,
 • Labrador yarımadadsının ucu,
 • Baffin yarımadası,
 • Newfoundland Adası,
 • Nova Scotia adası,
 • Florida yarımadasının ucu… Belki doğrudan buraya  gelinmiş olabilir.

Bu yol üzerinde Norveçten yola çıkan Ön-Türkler, yukarıda sıralanan yerlere yerleşmişler, bölüm bölüm öteki  noktalara gitmiş olacaklardır.

Bilindiği gibi Amerika, 1492’de Kristof Kolomb  tarafından keşfedilmiş ve de  Amerigo Vespucci tarafından Amerika adı verilmiştir..

Fakat, 13.y.y.’da İzlanda’da yazılmış LAND-NAMABOK (arazi edinme kitabı)na göre,

 • 985 yılında  KIZIL ERİK, İzlanda’dan keşif amacıyla 24 gemisiyle yelken açar ve Grönland’a ulaşır. Orada kurdukları koloni ile 500 yıl yaşarlar ve bilinmeyen bir  nedenle  15. yüzyılda yok olurlar. Efsaneye göre,
 • Erik’in oğlu LEİF, 986 yılında yola devam eder , Vinland adını verdiği memlekete varır. Burada, Skraeling adıyla tanınan bir halkla ticaret yaparlar. Fakat bu halk tarafından devamlı hücuma uğradıklarından, Grönland’a dönerler.

Arkeolojik kazılarda Baffin adasında, göğsünde OQAÇ(haç) işareti bulunan bir ağaç heykelcik,  Labrador’da bir terazi parçası ve yün kumaş parçası gibi şeyler bulunur. Newfoundland’da  l’Anse auxMeadows’ta bina temelleri ve bronz , kemik iğneler , ABD’nin  Maine devletinde 1067-1093 tarihli bir Norveç parası bulunur.

K.Mirşan’ın yaptığı  tarih tespitlerine gelelim :

Haritanın üzerindeki yazılar kürsiv, yani yuvarlaklaşmış yazı şeklidir, fırça ile yazılmış olmalıdır ; bu görünüşü ile yazı (-600)(eksi altıyüz) yıllarına  ait olan ALTI YARIQ  TÏGİN’le  eşleşmektedir.

Altı Yarıq Tïgin, Daryüs’ün İskit seferini  naklettiğine  göre (-600) tarihi doğrudur.

Ayrıca, Newfoundland’da bulunan kemik iğne , Başqurdistan’da,  Aq-Ïdil ve SÏm ırmaklarının birleştiği yerdeki Aqtaş köyü mezarlığında bulunmuş  kemik iğne ile eş olduğuna göre (-3 /- 2)nci yüzyılları düşünmek gereklidir.


Sonuç : AMERİKA’NIN , ÖN-ATALARIMIZ TARAFINDAN  (- 600 /- 300) YÜZYILLARI  ARASINDA KEŞFEDİLMİŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMAKTADIR.(Türkbükü, 22.09.2005)

Kâzım Mirşan’ın verdiği diğer  kaynaklar: Murat Adji, 2001, Kıpçaklar ve Oğuzlar, Türklerin ve Büyük Dala’nın Ortaçağ Tarihi, Moskova s. 136-137-213.

Ingstad,H. 2001 , Wiking Discovery of America : The Excavation of Norse settlement in L’Anse aux Meadows, Newfoundland p,120

Daha çeşitli bilgi için : Kâzım Mirşan , AT-OY  ÖGÜNTÜN ËMİNİS (Türk ve Çinli takvimlerı, İslâm öncesi Kürt tarihi, Tatar tarihi. vb..) kitabı,  kendisinden temin edilmektedir, telefonu : 0252.377.51.31

Millî Eğitim Bakanlığı ve Basının gereken önemi  vermesi  umudu ve  dileğiyle  sunulur…!?

Sn. Haluk Tarcan