Etiketler

, , , , , , , ,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Caner Karavit, Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisinde verdiği konferansta, ‘minyatür sanatının öz kaynağı ve temsilcilerinin Uygur Türkleri olduğunu’ örnekleriyle anlattı.

https://onturk.wordpress.com/2011/04/05/minyaturun-kaynagi-uygur-turkleridir/

Karavit, “Geçmişten Günümüze Türk Plastik Sanatları” konulunu konferansta, Türk Plastik Sanatlarının Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş sürecinden günümüz Türkiye’sindeki biçimleniş evresine kadar yaşadığı süreç ve “Osmanlı döneminin son dönemine kadar etki etmiş minyatür sanatının Orta Asya’da ortaya çıkışı” hakkında bilgi verdi.

Uygurların göçerlikten yerleşik hayata geçişleriyle sanata önem verdiklerini ve dış kültürel etkilere açık bir toplum olarak yaşadıklarını ifade eden Karavit, bu nedenle Uygur sanatının başlangıç devresinin en önemli aşamasını Budist Gandhara sanatı ile Çin üslubunun kaynaşarak yepyeni bir akımın meydana gelmesinin oluşturduğuna işaret etti.

Karavit, Uygur resminin 8. yüzyıldan itibaren batıya yolculuğa çıkan Türk kavimleriyle birlikte Orta Doğu’ya taşındığı ve böylece İslam sanatında Orta Asya Türk resim üslubunun etkilerinin görülmeye başladığı görüşünü dile getirdi.

Sırasıyla Büyük ve Anadolu Selçuklularının sanatında da etkisini sürdüren Uygur resminin ilerleyen dönemlerde de İslam resminin temel tipini oluşturduğunu ifade eden Karavit, Osmanlı döneminin olgunlaşma döneminden yenileşme hareketlerine kadar önemini yitirmeyen minyatür sanatında Uygur resminin etkisinin sık sık hissedildiğinin altını çizdi.

Modern Türk sanatının başlamasının minyatür sanatının unutulması ile eşanlamlı olduğunu savunan Karavit, “öncelikle batılılaşma hareketleri, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk sanatını yönlendirirken, yurtdışına eğitime gidenler önce Fransız ekolünü, sonra da Alman ekolünü ülkemize taşımışlardır” diye konuştu.

Karavit, geçmişte iç içe yaşayan ve birbirinden etkilenen Türk ve Çin kültür yapıtlarının başlangıçta kesiştiği noktalar ve uzaklaşma sürecinde gerçekleşen değişimlerden örnekler de sundu.

Aynı zamanda özgün baskı ve ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Karavit, Ekim 2007’den bu yana Çin’de “Geleneksel Çin Resmi” üzerine araştırmalar yapıyor.

Araştırmalarının son dönemlerinde Çin’deki mağara resimleri üzerine yoğunlaşan Karavit, Pekin Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisi Resim Bölümünün davetlisi olarak özgün baskı atölyelerinde çalışarak özgün baskı eserler üretiyor.

Kaynak : Cnn Turk / Atlas Dergisi