Etiketler

, , , , , , , , , , ,

Anayasadan TÜRK MİLLETİ kavramını KALDIRAMAZSINIZ

Çünkü, Öğrendiğiniz Türk tarihi BATI MERKEZLİ tarihtir ve Türk milleti ve kültürünü uygarlık tarihinden, silemese bile Onu cılız ve önemsiz hâle getirir 1071 tarihiyle de SEVR’e hareket noktası vermeyi gaye edinmiştir.Kısacası haçlı kalemiyle yazılmıştır ; resmî tarih budur.

Bilmedikleriniz : Doğu Anadoluya 13binlerde geldik.1071 Sevr’e hareket noktası olarak Batı tarafından ileri sürülmüştür.

İstanbul yöresinde Fikirtepede 5500’de bunmaktayız

https://onturk.wordpress.com/2011/03/29/tusiad%E2%80%99a-saygilarla/

Atalarımız yazıyı ve kağıdı icat etmişlerdir

Lâtin yazısı DNA testiyle Türk oldukları ortaya çıkan ETRÜSK alfabesidir, ona,Lâtinler sahip çıkmışladır.

Pekin’den İzmir’e çekilen bir çizginin kuzey ve güneyindeki geniş sahalarda 1milyodan fazla Ön-Atalarımıza ait kaya resimleri, damgalar ve yazıtlar bulunur.tarihleri 18binlerle binyılları arasındadır.

Sadece – Moğol tarihçilerine göre- Moğolistan’da ON-MİLYON Ön-Türkçe kaya resmi damga ve yazı bulunur

Doğu Anadolu Orta Anadolu, Ankara dahil, çepeçevre çok sayıda Ön-Türkçe yazıları içermektedir.

Anadolu’nun DİP KÜLTÜRÜ TÜRK KÜLTÜRÜDÜR.

Bu kültür, milyon yılda Orta Asya’da oluşan QARA-TAU(Karadağ) kültürünün meydana çıkması ve gelişmesinden doğmuştur.Bu kültürü, eski Sovyet bilim akademisinden Anton Ranov ortaya çıkarmıştır.

Yunanistan, Bulgaristan, Rumanya, İtalya, Portekiz, İspanya  Fransa, Almanya, Skandinavya ülkeleri, İngiltere, İrlanda, İzlanda, Kanada’da, bol sayıda Ön-Türk yazı resim ve damgalar bulunmaktadır.

Dillerin belkemiği olan imek/olmak/ etmek fiilini dillerin belkemiği oluşturduğu ve Hint-Avrupa dilinin reddedildiği Batılarca saklanmaktadır(CNRS,eylül 2000. bülten 368) Ve de Fransızca, Türkçe ve Mançuca ayni dil ailesinden gelmektedirler

Fransa,Portekiz, ispanya  mağaraları Ön-Türkçe yazıtlarla doludur

Almancanın kökenindeki Hititçenin kökeninde, Ön-türkçe bulunur.

Türkçe ilk dil olarak ortaya çıkmıştır

Fakat!..

İsmet İnönü’nün Talim terbiyeye Amerikanları sokmasıyla Türk tarihi onlar tarafından ve onların çıkarlarına göre cılız ve zavallı hâle getirilmiştir. Resmî tarih budur.

Batılıların haçlı kafasıyla çizdikleri Batı merkezli Türk tarihidir.

Bu tarihe uyarak alacağınız karar ile Türkleri parçalamak, yok etmek isteyen dış mihraklıların paralelinde yer aldığınızın farkında değilsiniz sizleri uyarıyorum

Lûtfen bir toplantı organize edin ve o toplantıda Ön-Türk kültürünün karşısında bulunan tüm tarihçi, her tür Akademisyen ve kişiler bulunsunlar, Ön-Türk kültürünü görsel belgeler, kaya resimleri ve yazıtlarıyla bilgilerinize sunayım. Bunu yapmazsanız ülkenin yıkılışında çok ağır bir sorumluluk altına gireceksiniz.

Hatırlatırım okula ilk başlayan Amerikan vatandaşı herkes, önce “I AM AMERİCAN” demesini öğrenir ve ÖĞRETİLİR…TÜM

DÜNYADA BU BÖYLEDİR

Saygılarla

Halûk Tarcan  Bilimsel araştırmacı (Centre National de la Recherche Scientifique- Bilimsel Ulusal araştırma Merkezi- Sorbon 6’ncı seksiyon)dan  Chercheur Scientifique.

Gerekli kaynakları tam bir sahife tutacağından veremiyorum

Gereğinde hepsini zikrederim.