Etiketler

, , , , , , , ,

Ön-Türk kültürü milyon yılda tarihte görünen Qara-Tau kültüründen doğmuştur.
Pamir/ Fergan/ Altaylar çizgisi üzerinde 100 kadar QALA kalınan, yaşanan yer saptanmıştır.(A.Ranov).
Bu Qala’larda insanlığın çilesini çeken Orta Asya kişileri zaman ve mekânda 100bin yıllık dilimlerle gelişerek sonuçta 18 binlerde yazı öğelerini içeren kaya resimleri ile Ön-Türk tarihine doğru ilk büyük adımları atmışlardır.
10binlerde ise aşiret birlikleri oluşmuştur.
Qala halkı, aşiret seviyesine yükselmiştir.

https://onturk.wordpress.com/2011/03/29/turk-ordusu-halkin-ordusu/

• Mağara ve kaya resimleri üzerinde çalışan iki batılı araştırmacı,
• Virgillio Correo ile Daniel Riba, Ön-Atalarımızın
• Aşiret döneminden başlayarak
• Hükûmet otoritesi seviyesinde organize olduklarını tespit etmişlerdir..

Bilinçli bir yönetim kurmuş olan aşiretlerin savunma için
-bilinçli bir ordu kavramına sahip olarak- ordu kuracakları doğaldır.
Bu durumun, olası çerçevesinde ve düşünce seviyesinde kalacağı iddia edilebileceği nedeniyle İnandırıcı olabilmek için, bu konuda yazılı bir belge ortaya koyacağım.
Orta Asya’da yani bugünkü
Kırgızistan, Tacikistan ile Türkmenistan ve Özbekistan’ın doğu uçlarını kapsayan alanda kurulmuş olan ilk Ön-Türk devletlerinden biri

• ON-UYUL , On- Federasyonu,
HUN Federasyonu’dur.

Haritaya bakalım:

Batıdaki Om-Oğ içdenizi kurumuş, bundan
• Karakum, Kızılkum, Akkum çölleri kalmış,
• Uçuğuy Köl, Taklamakan çölüne dönüşmüş
• Obıl Uçı, Tau-Kum ve Sarı Işık kumları hâlini almış, kuzeyinde sadece Balkaş gölü kalmış,
• Oğ-ur kölü ise Bükli Çöl, yani Gobi’nin batısını oluşturmuştur.
Bu iç denizlerin oluşturduğu tropikal iklimde doğmuş olan ON-UYUL’dan elimizde çok önemli bir yazılı belge vardır (K.Mirşan).
Bu belge, düşmana barış öneren
• tarihteki ilk siyasal NOTA’dır -ortasında altı çizilerek gösterilmiş olan- ON-UYUL adı okunmaktadır, bu notanın metni şudur:
• ON-UYUL’un saygın önderi,
• Akınlar yapan ORDU’nun sorumlusu olarak
• Halkın adına sana barış öneriyorum,
• Yüce and’ım,barış şartlarının teminatıdır.

ORDU adının geçtiği zaman ve mekândaki bu ilk belgenin tarihi İ.Ö.5.bindir.
Sonuç: bu belgeye göre Türklerin 5000+2000=7bin yıllık bir ORDU geleneği vardır.

Gene “zaman ve mekânda” Türk Ordularının başka ülkelerde ve tarihte olmayan bir değerli tarafını buluyoruz :
• İlk kere okul açma şerefi…
Ön-Atalarımızda asker, okuma ve yazma bilir.
Batı ülkelerinde kral ve komutanlar cahildirler, sadece kilise mensupları okur yazarlar.
İşte yanda Sibirya’da Sülyek’te okuma yazma öğretildiğini gösteren bir yazıt…

Ön-Türk ordusunun bir üçüncü, gene tarihte örneği olmayan niteliği :
Tarih yazdıran 3 Komutan, 3 TARİHÇİ ASKER.

• Bilge Atung Uquq (-572/535)…Herodot’tan 88 yıl önce
• Öngre-Bingabaşı (-530/493)…Herodot’tan 46 yıl önce
• Alp-Ërin (… 232)

Batının Medar-ı iftiharı Herodot ise (-484/420) yılları arasında yaşamıştır..

Bu komutanlar İ.Ö 879 ile İ.S.580 tarihleri arasında, Çin’den Hazar’a ve oradan Adriyatik’e kadar uzanan TüRüK BÏL döneminde yaşamışlardır.(K.Mirşan)

Görevleri gereği, sınır karakollarını, gözetleme kulelerini denetleme, ya da çarpışmalar, savaşlar nedeniyle gördüklerini, yaşadıklarını taşa UR/dutmuşlardır.

Örneğin

• ÖN(g)re-Bin(g)abaşı
• Batı merkezli tarihin bilmek istemediği
• 1000 Yıllık Türk Bïl, Türük Konfederasyonu tarihini 2 bölüm hâlinde taşa (V)UR/dutmuştur.Bunlar,
• Tariat ve Şine-Usu Bitik taşlarıdır.
• Alp-Ërin, Büyük İskender’in yenilgisi yazıtını gerçekleştirmiştir.

Türk ordusu konusunda verdiğimiz bu birkaç örnek
genelde tarihte, özelde ordular tarihindeki yerinin başka örneği olmadığını göstermektedir.

Bugün Atamızın deyimiyle
• “dahilî ve haricî bedhahlar”,
• İÇ VE DIŞ HAİNLER
• Tarihte, zamanda ve mekânda en yüksek noktaya erişmiş,
• doğuşundan günümüze
• HALKIN ORDUSU olan Türk ordusunun
• şeref ve haysiyetiyle oynayıp onu zayıflatmayı, “kukla askerler” hâline dönüştürmeyi amaç edinmişlerdir…

Acaba amaçlarına varacak mıdırlar?…Eğer varırlarsa, ne olacağını DÜŞÜNMEMEK GEREĞİNDE MİDİRLER?

Sn. Halûk Tarcan