Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Herkesin  öğrenmiş ve inanmış olduğu din bilgilerine saygı duyuyoruz.

Fakat din konusunda  kabul edilmiş, doktrin hâline  gelmiş olan bilgilerin dışında bir de bu bilgiler, saf, katıksız bilim süzgecinden geçirilir, ortaya bambaşka gerçekler çıkar.

 • Sümela manastırındaki merasim nedeniyle konuya -ayırımlara girmeden- bir de bilim açısından bakacağız.
 • Ortodoks inancına göre
 • Meryem Ana  Sümela’dan göğe uçmuştur.

Ön-Türk uygarlığ ıincelendiğinde gerçekler bambaşkadır:

https://onturk.wordpress.com/2011/03/26/bilimsel-din-bilgisi/

Tanrıya erişen, göğe uçan

 • ÜÇ peygamber vardır.
 1. İlki, Mısır’da, NİL’de göğe uçmuştur.
 2. İ.Ö. 545’te doğmuş olan ÖKÜL TÏGİN (Tanrısal nasîp)e, İ.Ö.533’te peygamberlik vahiy olmuştur ve
 • İ.Ö.514’te Trabzon’dan göğe uçmuş, Tanrıya erişmiştir.

(Altı Yarıq Tïgin, s.101)

 • Bu bilimsel verilere inanmamızı sağlayan iki grup belge vardır. Trabzon mağaralarında bulunmuş olan iki Ön-Türkçe yazıt:

(KM)

Trabzon Aya-Sofya kilisesinde Ön-Grekçe olduğu iddia edilip, asla Grekçe okunamamış fakat Mirşan tarafından Ön-Türkçe okunmuş yazıtlardır.

Buna göre de aşağıdaki figürde  Meryem ananın alnındaki (+) şeklindeki OQ damgası sağında solunda Ön-Grekçe olduğu sanılan Ön-Türkçe yazılar

 • EMİR ve EZÜY okunur, cümle halinde
 • KUTSAL OQ ANASI diye Ön-Türkçe okunur.
 • Ön-Grekçe sanılıp
 • Ön-Türkçe okunmuş bir yazıt daha

Bilimsel gerçek şudur ki, bu Ön-Türkçe cümleyi, en Ön-Türk Uygarlığını ne de Ön-Türkçeyi bilmediklerinden, Ön-Grekçe’ye uydurup bunu YEZUS KRİSTUS diye okumuşlar ve bu okunuş günümüze kadar gelmiştir.

 • Trabzon kilisesinde âyinler, İstanbul’da olduğu gibi, yaklaşık İ.S. 8’nci yüzyıla kadar Ön-Türkçe yapılmıştır.

3. Üçüncü peygamber ise, ZüMRAN’lıdır, (İzmir), bir mağarada yaşamıştır. Buradan Jerusalem’e (Yer- i selâm / barış yeri)ne gitmiştir.

 • Doğum tarihi, Fransız kaynakları tarafından  İ.Ö.60 olarak verilir.

Gazetecilerimizin bu konuyu tüm ayırım ve açıklamalarıyla öğrenmeleri için mutlak surette Bodrum’ a gidip Kâzım Mirşan’la  temasa geçmeleri gerekir.

 • Sümela ‘daki, çok mâsum görünen ve insânî değerde olan merasim,
 • SEVR’e döşenen taşlardan biridir.

Osmanlı İmparatorluğunun tarihini ÇOK İYİ biliyoruz.

Halk deyimiyle: YEMİYORUZ!..

Halûk Tarcan  (Bilimsel Aratırmacı – CNRS/Paris)