Etiketler

, , , , ,

İÇÜÜM APAM BUMİN KAĞAN İSTEMİ ZAMANINDAKİ KURULAN TURAN (TÜRÜK BİL)

GÜÇLENEN DEVLET VE GENİŞLEYEN TOPRAKLAR

Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insan oğlu kılınmış. insan oğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan,İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda kadırkan ormanına kadar, batıda DemirKapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Türk öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruğu yine bilgili imiş tabii, İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan Böklü çöllü halk, Çin,Tibet, Avar, Purum, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü kağan imiş.

https://onturk.wordpress.com/2011/03/03/illi-millet-idim-ilim-simdi-hani/

DEVLET BİLGİSİZ VE KÖTÜ KAĞANLARIN ELİNE DÜŞÜYOR

DİĞER DEVLETLER DE BU BOŞLUKTAN İSTİFADE EDİYORLAR

TÜRK ARTIK TÜRK İÇİN DEĞİL BAŞKALARI İÇİN YAŞIYOR VE SAVAŞIYOR

( BUNLAR TANIDIK GELDİMİ? )

Ondan sonra küçük kardeşi kağan olmuş tabii, oğulları kağan olmuş tabii. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğlu babası gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan oturmuştur. Buyruğu da bilgisizmiş tabii, kötü imiş tabii. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için , Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için , aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirttiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evlâdı kul oldu, hanımlık kız evlâdı cariye oldu.Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutup, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Böklü kağana kadar ordu sevk edi vermiş. Batıda Demir Kapıya kadar ordu sevk edi vermiş. Çin kağanına ilini, töresini alı vermiş.

TÜRK MİLLETİ ARTIK İSYANDA AMA ELDEN BİRŞEY GELMİYOR

ÇÜNKÜ BİRLİK VE DİRLİK TEKRAR KURULAMIYOR

( YA BU TANIDIK GELİYORMU? )

Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, kağanım hani, ne kağana işi gücü veriyorum der imiş. Öyle diyip Çin kağanına düşman olmuş.Düşman olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş.

TÜRKÜN TARİHİNDE SAYISIZ KERE DOĞAN GÜNEŞ,

BİR KERE DAHA DOĞUYOR. KENDİNİ SAVUNAN TÜRKÜ TANRIDA SAVUNUYOR!

( EN SON ATATÜRK İLE GÖRDÜĞÜMÜZ BU RÜYA BİR DAHA GERÇEK OLACAKMI? )

Yukarıda Türk Tanrısı, Türk kutsal yeri , suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem, İlbilge Hatunu göğün tepesinden yukarı kaldırmış olacak. Babam kağan on yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş.

Yedi yüz er olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştir miş. Tölis, Tarduş milletini orda tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orda vermiş.

TÜRK KENDİNE VE TÖRESİNE DÖNÜYOR,

TÜRK YENİDEN “BİR” OLUYOR, GÜÇLÜ OLUYOR

Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baz Kağan, Dokuz Oğuz kavmi düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam kağan bunca……….] Kırk yedi defa ordu sevk etmiş, yirmi savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizleş tirmiş, kağanlıyı kağansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış, dizliye diz çöktür müş, başlıya baş eğdirmiş. Babam kağan öylece ili, töreyi kazanıp, uçup gitmiş

BU MİLLET SİZE TANIDIK GELİYORMU?

Türgiş Kağanı Türkümüz, milletimiz idi. “Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için” kağanı öldü. Buyruku, beyleri de öldü. On Ok kavmi eziyet gördü.

BİLGE KAĞANDAN GÜNÜMÜZE MESAJ

SANKİ İLK NUTUK..

Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecekti? Türk milleti, vaz geç, pişman ol! Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kağanınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun.

KÜLTİGİN ABİDESİ  / DOĞU YÜZÜ – BİLGE KAĞAN

– Kürşad BAYTOK